LIÊN KẾT WEBSITE
Giá sản phẩm
Xếp hạng giống lúa tại hội thảo giống
Cập nhật ngày: 10/11/2012

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ - XẾP HẠNG GIỐNG LÚA TẠI HỘI THẢO GIỐNG

                 Ở MỘT SỐ TỈNH ĐBSCL VỤ ĐÔNG XUÂN 2011-2012

 

 

TT

Tên giống

Đồng Tháp

Lấp Vò

Hồng

Ngự

Tháp

Mười

An Phong

1

OM 8017

 

 

 

 

2

OM 10636

 

 

 

 

3

OM 9584

 

 

 

 

4

OM 9605

 

 

 

1

5

OM 3673

 

 

 

 

6

OM 8108

 

 

 

 

7

OM 9582

 

 

 

 

8

OM 9916

 

 

 

 

9

OM 6976

2

5

3

3

10

OM 6904

1

 

1

 

11

OM 4218

3

2

 

5

12

OM 5451

4

4

2

 

13

OM 6162

4

 

 

 

14

OM 6932

6

1

 

2

15

OM 4900

7

3

4

4

16

IR 50404

8

 

 

 

17

OM 6377

9

 

 

 

18

OM 5464

10

 

 

 

19

OM 6561

11

 

 

 

20

OM 5472

12

 

5

 

21

ML 202

13

 

 

 

22

OM 11211

 

 

 

 

23

OM 5976

 

 

 

 

24

OM 7347

 

 

 

 

25

GKG 9

 

 

 

 

26

OM 5954

 

 

 

 

27

OM 9635

 

 

 

 

 

 

TT

Tên giống

Kiên Giang

Tiền Giang

(Cái Bè)

Sóc Trăng

Viện OM

 
 

1

OM 8017

 

 

9

1

 

2

OM 10636

 

 

6

2

 

3

OM 9584

 

 

 

3

 

4

OM 9605

 

 

 

4

 

5

OM 3673

 

 

4

5

 

6

OM 8108

 

 

 

6

 

7

OM 9582

 

 

 

7

 

8

OM 9916

 

 

 

8

 

9

OM 6976

1

 

1

9

 

10

OM 6904

 

4

8

 

 

11

OM 4218

 

 

 

 

 

12

OM 5451

 

2

 

 

 

13

OM 6162

 

 

 

 

 

14

OM 6932

5

5

2

 

 

15

OM 4900

 

 

3

 

 

16

IR 50404

 

 

 

 

 

17

OM 6377

 

 

 

 

 

18

OM 5464

 

 

 

 

 

19

OM 6561

 

1

 

 

 

20

OM 5472

 

 

 

 

 

21

ML 202

 

 

 

 

 

22

OM 11211

 

 

5

 

 

23

OM 5976

 

 

7

 

 

24

OM 7347

2

 

 

 

 

25

GKG 9

3

 

 

 

 

26

OM 5954

4

 

 

 

 

27

OM 9635

 

3

 

 

 

 
Các tin khác
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Điện thoại hỗ trợ: 0711.3.572.202
Yahoo
  • nhân viên tư vấn 1
Skype
  • nhân viên tư vấn 1 nhân viên tư vấn 1
VIDEO CLIP